img_thumb_home_left

Darganfod Rhuthun o safbwynt newydd

Mae Llwybr Celf Rhuthun, ddyluniwyd gan Lucy Strachan a Fred Baier, yn annog pobl i edrych, a thrwy edrych darganfod harddwch, hanes a rhyfeddodau’r dref.

ruthin-craft-centre

Lwybr darganfod o Ganolfan Grefft Rhuthun

Dilynwch y deugain marcwyr llwybr coch sydd yn y pafin o’r Ganolfan Grefft i ddarganfod Ffigyrau Rhuthun a’r Blychau Twll Sbïo. Cewch weld coed, meinciau, arwyddion a chysgodfa newydd. Gallwch ganfod holl leoliadau Llwybr Celf Rhuthun ar y map.